Οι δυο ιδιαίτεροι καλλιτέχνες, συναντήθηκαν στο χώρο του Black Duck Gallery, ενώνοντας τις μουσικές τους αναζητήσεις, τις επιρροές, τις αγάπες και τα τραγούδια τους σε μια παράσταση «unplugged».

Φωτογραφίες: ©VaGGiNet & Coom Ka Loukoum